Agrofagi i metody ich zwalczania

Dodano: 2016-06-13 Przez: admin


Zagrożeniem dla upraw w rolnictwie są w szczególności agrofagi, czyli niepożądane organizmu, które są szkodliwe dla roślin, płotów rolnych, a także dla zwierząt. W celu ich eliminacji stosuje się różnego rodzaju metody zwalczania, które dobierane sa indywidualnie zależnie od zagrożenia.
Do agrofagów zalicza się różnego rodzaju organizmy, między innymi szkodniki roślin, chwasty rosnące na polach, także patogeny, które również mogą przyczynić się do obniżenia efektywności pracy rolnika. Szacuje się, że na całym świecie straty wywoływane przez agrofagi wynoszą około 35%. W Polsce odsetek ten szacowany jest na około 15% i zależny jest w szczególności od jego rośliny żywicielskiej, rejonu występowania oraz gatunku agrofaga.
Największe straty odnoszą przede wszystkim:

ziemniaki – około 30-35%

rośliny sadownicze – około 25%

rzepak ozimy – około 15-18%

warzywa – około 15%

zboża – około 12%

Aktualnie stosuje się różnego rodzaju metody pozwalające na ochronę upraw przed agrofagami. Zalicza się do nich nie tylko środki ochrony roślin, ale również innego rodzaju metody, które pozwalają na uzyskanie bardzo wysokiej efektywności.
Najczęściej stosowane metody zwalczania agrofagów:

metody profilaktyczne – polegają przede wszystkim na wybieraniu odpowiednio odpornych roślin, prowadzeniu kwarantanny lub też różnego rodzaju zabiegach agrotechnicznych

metody mechaniczne – zalicza się do nich zakładanie specjalnych opasek lepowych i pułapek na szkodniki, ustawianie strachów, ręczne zbieranie szkodników

metody fizyczne – polegają głównie na wykorzystywaniu światła, niskiej temperatury, promieniowania czy ultradźwięków

metody biologiczne – wykorzystują różnego rodzaju biopreparaty

metody chemiczne – to środki ochrony roślin, na przykład herbicydy, fungicydy, insektycydy i inne substancje

Również w celu uzyskania jeszcze większej efektywności w zwalczaniu agrofagów stosuje się metody integrowane, czyli łączy się ze sobą powyższe zabiegi ochrony roślin, aby mogły one uzupełniać się wzajemnie i uzyskać najlepszą skuteczność.


Dodaj komentarz

Komentarze

Brak komentarzy

Zobacz również

Menu